Möts ni av en illaluktande stank i erat gemensamma soprum eller i era sopkärl? med het ånga och vatten rengör och descinficiserar vi både soprum och alla kärl

Rengöring av soprum & sopkärl

Många fastigheter har soprum och de behöver med jämna mellanrum en riktigt grundlig rengöring. Rena fräscha soprum bidrar till trivseln i fastigheten. Med rena soprum minskar också risken för följdproblem som skadedjur och lukt. Miljöförvaltningen ställer också krav på skötseln av soprummen.

Alla soprum behöver underhåll - soprummen är sådana utrymmen som blir smutsiga och osanitära ganska snabbt. Sanering av soprum utförs lämpligtvis en till två gånger per år, däremellan så behöver tillsyn göras så ofta som nöden kräver. Den rutinmässiga tillsynen innebär att man plockar upp från golv, sopar och småfixar så att rimlig standard upprätthålls.

Argument för att rengöra ditt soprum:

  • Underlättar den vardagliga rengöringen
  • Det skapar trivsel
  • Du får minskad risk för ohyra och lukt
  • Du lever upp till lagkrav
  • Du sätter en standard för vad som gäller i din fastighet.