Specialrengöring - Klottersanering

Takexperterna erbjuder sanering av de flesta underlag med hjälp av AGS - en effektiv metod för att ta bort klotter. Arbetssättet och valet av kemikalier anpassas efter det aktuella underlaget, miljön och den utrustning som finns till hands.

Vi applicerar den så kallade borttagaren på den nedklottrade ytan med en roller, pensel eller spruta. När den har fått verka på ytan avlägsnar vi det upplösta klottret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta). Metoden är effektiv på underlag som exempelvis betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster.

Samtliga rengöringsmedel i AGS-systemet är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara i enlighet med OECD:s normer.