Bostadsrättsföreningar

Rena och fräscha miljöer bidrar till trivsel och skapar ett gott intryck av området.

En bostadsrättsförening arbetar kontinuerligt med att förbättra och förvalta kapitalet som medlemmarna äger gemensamt. Fasader och tak utgör en stor del av detta arbete. Att arbeta proaktivt och förebyggande ökar livslängden på ytskikt och ger en bättre fastighetsekonomi flera år framöver. Genom att kontinuerligt se över tak och fasader ökar livslängden markant och ger ett trevligare intryck. Vi har hjälp flera bostadsrättföreningar med taktvätt, takmålning, Grön-Fri behandlingar, impregnering och fasadtvätt. Att impregnera tak och fasader ger inte bara en längre livslängd utan bidrar också till lägre energiförbrukning då tak och fasader hålls torra och varma.

Vi på Takexperterna hjälper flera BRF:er med allt från punktinsatser till helhetsgrepp med tak och fasadvårdsprogram. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening till en bättre ekonomi och ett trevligare yttre.

Referenser bostadsrättsföreningar
> BRF Verkstadsön i Motala - 52 lägenheter (HSB)
> BRF Boxholmshus nr 2 i Boxholm - 101 lägenheter (Riksbyggen)
> BRF Torstorp i Finspång - 22 lägenheter + dagis (Riksbyggen)
> BRF Ljungblomman i Ljungsbro - 20 lägenheter (HSB)
> Samfälligheten Kompassen i Motala - 10 lägenheter

> BRF Värdshusparken i Motala - 17 lägenheter (HSB)Referenser bostadsrättsföreningar

Takbesiktningar (enstaka tillfällen eller vid upprepade gånger genom ett serviceavtal), förslag på underhåll samt förslag på eventuella åtgärder

Taktvätt / Takrengöring
Konsultaton och åtgärdsförslag när ni har påväxt och alger på takytorna i er förening samt eventuella efterbehandlingar för att minimera och eliminera kommande påväxt i framtiden

Fasadtvätt / Fasadrengöring
Börjar fasaden bli full av grön, svart och röd beläggning? inga problem, vi har åtgärder för det också

Mark & Stenrengöring
Börjar det växa mossa, alger och lav på backen i era gemensamma utomhusutrymmen samt i era gångar? inga problem